CAM KẾT ĐỒNG HÀNH DÀI LÂU

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH DÀI LÂU

Nối tiếp các hoạt động thiện nguyện từ tháng 7/2014 đến nay như: bảo trợ giáo dục, mổ tim cho trẻ em nghèo, xây nhà tình thương và đồng hành cùng sinh viên. Từ 01/2019 chúng tôi thực hiện những cam kết dài hạn với các tổ chức sau: 1) Thăm người già neo đơn hàng tuần và tài trợ […]