NÊN ĐI THEO CON ĐƯỜNG NÀO?

NÊN ĐI THEO CON ĐƯỜNG NÀO?

Nhiều người khi đọc các bài viết tại mục Tâm lý và Tiền sẽ hỏi: “Tôi nên đi theo con đường nào khi mà tôi muốn trở thành nhà đầu tư?” => Vậy thì bạn cứ “xéo rào” thẳng đến nhóm Đ nếu như bạn có nhiều tiền và nhiều thời gian rảnh. Còn không, […]

ĐƯƠNG ĐẦU VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO

ĐƯƠNG ĐẦU VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO

Bất kể bao nhiêu thu nhập kiếm được, bạn cũng nên dành một ít bỏ vào nhóm Đ, đầu tư để tiền đẻ ra tiền và bạn không cần làm việc cật lực nữa. Nhóm Đ thường tập trung vào những khoản đầu tư đem lại thu nhập liên tục trong suốt thời gian làm […]

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Tự do tài chính có thể nói là một trò chơi. Thỉnh thoảng bạn chiến thắng và đôi lúc bạn phải học hỏi. Nhưng hãy vui đùa với nó. Hầu hết mọi người không bao giờ chiến thắng vì họ sợ phải nhận thất bại. Nếu bạn nhìn vào quá trình học tập của con […]

ĐỪNG ĐỂ NGÔI NHÀ LÀ TIÊU SẢN CỦA BẠN

ĐỪNG ĐỂ NGÔI NHÀ LÀ TIÊU SẢN CỦA BẠN

Tôi biết rằng với nhiều người, một ngôi nhà đẹp là một sự đầu tư lớn nhất của họ, dù rằng nó không phải là một tài sản mà là một tiêu sản, vì nó làm cho tiền ra khỏi túi nhiều hơn. Tuy nhiên, sẽ có nhiều người không đồng ý với tôi bởi […]

NGƯỜI GIÀU KHÔNG LÀM VIỆC VÌ TIỀN

NGƯỜI GIÀU KHÔNG LÀM VIỆC VÌ TIỀN

Những quyền lực của suy nghĩ không bao giờ có thể đo hay đánh giá được. Người ta nghèo không phải vì số tiền mình kiếm được, mà vì những suy nghĩ và hành động của họ. Tôi muốn hỏi bạn, nhận định nào có tác động tốt đến sự thành công tài chính của […]