SUY NGẪM VỀ LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO HIỆN NAY (Viết ngày 2/6/2021)

SUY NGẪM VỀ LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO HIỆN NAY (Viết ngày 2/6/2021)

Đằng sau mỗi cổ phiếu là một doanh nghiệp có khả năng tạo ra lợi nhuận xứng đáng với giá cổ phiếu. Đằng sau mỗi bất động sản là một người mua có khả năng chi trả hoặc một chủ sở hữu có khả năng khai thác. Đằng sau mỗi trái phiếu là một chủ […]

CHỦ TỊCH TÂY NINH: TỈNH CÓ THỂ LÀM SÂN BAY BẰNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HOÁ, KHÔNG ĐỀ XUẤT THEO PHONG TRÀO

CHỦ TỊCH TÂY NINH: TỈNH CÓ THỂ LÀM SÂN BAY BẰNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HOÁ, KHÔNG ĐỀ XUẤT THEO PHONG TRÀO

Tây Ninh vừa phê duyệt định hướng quy hoạch cảng hàng không Tây Ninh trong giai đoạn đến 2030. Lãnh đạo địa phương cho rằng, việc xây dựng sân bay dựa trên những dư địa về du lịch của Tây Ninh, bên cạnh đó tỉnh cũng có thể huy động nguồn vốn xã hội hoá […]

CÔNG THỨC “HẠNH PHÚC” CỦA GIỚI TINH HOA TRUNG QUỐC DẪN DẮT THẾ GIỚI SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 20 LÀ GÌ?

CÔNG THỨC “HẠNH PHÚC” CỦA GIỚI TINH HOA TRUNG QUỐC DẪN DẮT THẾ GIỚI SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 20 LÀ GÌ?

Như vậy ban thường vụ Bộ Chính Trị (BCT) – cấp lãnh đạo cao nhất Trung Quốc (TQ) gồm 7 người đã ra mắt truyền thông thế giới ngày hôm qua 23/10. Ngay sau ngày công bố kết thúc đại hội ngày 22-10-22, với hình ảnh nguyên Chủ tịch nước (CTN) Hồ Cẩm Đào – […]


Chat zalo với Trí Tín
Chat ngay