TRÂU CHẬM UỐNG NƯỚC ĐỤC

TRÂU CHẬM UỐNG NƯỚC ĐỤC

Bài viết của tác giả Benjamin Braham được trích từ sách Nhà Đầu Tư Thông Minh năm 1973 và bổ sung phần bình luận của Jason Zweig năm 2003, được Tri Tin Investment sưu tầm gửi đến bạn đọc, mỗi nhà đầu tư có thể rút ra kinh nghiệm cho mình áp dụng trong các […]

BẠN CÓ THỂ CAN ĐẢM, HAY BẠN SẼ NẢN?

BẠN CÓ THỂ CAN ĐẢM, HAY BẠN SẼ NẢN?

Một nhà đầu tư phòng vệ nên bắt đầu như thế nào? Quyết định đầu tiên và cơ bản nhất là đặt bao nhiêu vào bất động sản và đặt bao nhiêu vào trái phiếu hay tiền mặt. Một lần tìm kiếm trên Google cho cụm từ “tuổi và cách phân bổ tài sản” (age […]

LẠM PHÁT HAY ẢO GIÁC VỀ ĐỒNG TIỀN

LẠM PHÁT HAY ẢO GIÁC VỀ ĐỒNG TIỀN

Lạm phát? Ai quan tâm đến cái đó cơ chứ? Có một lý do khiến các nhà đầu tư đã bỏ qua tầm quan trọng của lạm phát: đó là cái mà các nhà tâm lý gọi là “ảo giác về đồng tiền”. Nếu bạn nhận được mức tăng lương 5% một năm trong khi […]

KHÔNG AN TOÀN VỚI TỐC ĐỘ CAO

KHÔNG AN TOÀN VỚI TỐC ĐỘ CAO

Bị lẫn lộn giữa đầu tư với đầu cơ luôn là một sai lầm. “Hoạt động đầu tư là hoạt động dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, hứa hẹn sự an toàn của vốn và mang lại một phần lãi thỏa đáng. Các hoạt động không đáp ứng được các yêu cầu đó là […]