TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CÓ PHẢI THƯỚC ÐO HIỆU QUẢ ÐẦU TƯ ÐẦY ÐỦ KHÔNG?

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CÓ PHẢI THƯỚC ÐO HIỆU QUẢ ÐẦU TƯ ÐẦY ÐỦ KHÔNG?

Khi bạn biết ai đó lãi mấy chục hay thậm chí mấy trăm % một năm, thường bạn sẽ thấy thật …wow, giỏi quá, tuyệt thật, cừ ghê ….Nhưng liệu con số tỷ suất lợi nhuận có phải thước đo hiệu quả đầu tư đầy đủ chưa? Thứ nhất thì riêng việc tính tỷ suất […]


Chat zalo với Trí Tín
Chat ngay