5 LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

5 LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

  Nhà đầu tư đủ điều kiện kiếm được tiền và (hoặc) có tài sản thực giá trị cao. Nhà đầu tư chuyên môn biết đầu tư theo cả hai trường phái “nền tảng” và “kỹ thuật”. Nhà đầu tư lão luyện hiểu rõ đầu tư và pháp luật. Nhà đầu tư bên trong tạo […]

XÂY DỰNG MỘT CÔNG VIỆC KINH DOANH LÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ HIỆN HỮU NHẤT NẾU NHƯ BẠN MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ ĐẦU TƯ GIÀU CÓ

XÂY DỰNG MỘT CÔNG VIỆC KINH DOANH LÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ HIỆN HỮU NHẤT NẾU NHƯ BẠN MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ ĐẦU TƯ GIÀU CÓ

Trong thế giới đầu tư, có 3 loại tài sản cơ bản mà bạn có thể đầu tư. Trong bài Những quy tắc cơ bản về đầu tư, chúng ta đã từng nói đến các loại thu nhập gồm có: thu nhập từ sức lao động, thu nhập thụ động và thu nhập từ danh […]

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHÍNH LÀ TƯ VẤN ĐỜI TƯ. ĐẦU TƯ LÀ MỘT KẾ HOẠCH, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT SẢN PHẨM HAY MỘT KỸ THUẬT

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHÍNH LÀ TƯ VẤN ĐỜI TƯ. ĐẦU TƯ LÀ MỘT KẾ HOẠCH, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT SẢN PHẨM HAY MỘT KỸ THUẬT

Đầu tư là một kế hoạch, chứ không phải là một kỹ thuật hay một sản phẩm. Đầu tư còn là một kế hoạch rất riêng, rất cá nhân. Bạn có biết tại sao có nhiều kiểu xe ôtô hay xe tải khác nhau không? Đó là vì có nhiều người khác nhau có nhu […]

BẢY CẤP BẬC ĐẦU TƯ (PHẦN II)

BẢY CẤP BẬC ĐẦU TƯ (PHẦN II)

Bảy cấp bậc đầu tư được Robert T.Kiyosaki chỉnh sửa nội dung phù hợp với kinh nghiệm thực tế của ông dựa trên sự đồng ý của tác giả John Burley – người được coi là một trong những bộ óc khôn ngoan nhất trong thế giới đầu tư bất động sản, khi ngoài 30 […]