DƯỚI CƠN MƯA

DƯỚI CƠN MƯA

Khi biết rằng trời sắp mưa thì khi ra ngoài bạn cần mang theo dù/áo mưa. Dẫu vậy, nếu trong một tình huống bất ngờ khi không có áo mưa trong xe máy của bạn (giả định hôm ấy bạn đi nhận xe từ người bán nên trong xe chưa có áo mưa, hoặc đang […]

LẠM PHÁT TIỀN TỆ

LẠM PHÁT TIỀN TỆ

Lạm phát tiền tệ dẫn đến tái phân hóa giàu nghèo lại là vấn đề không hoàn toàn dễ hiểu một cách trực quan như thế. Nói một cách hình tượng, ngân hàng dưới chế độ dự trữ pháp định đã “từ không sinh ra có” sáng tạo ra tiền chi phiếu (hay tiền định […]


Chat zalo với Trí Tín
Chat ngay