LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ TÌM RA MỘT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHÙ HỢP VỚI MÌNH?

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ TÌM RA MỘT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH PHÙ HỢP VỚI MÌNH?

Nhiều người đầu tư chẳng khác gì một gia đình lái xe về vùng quê nghỉ mát. Bất thình lình dọc đường xuất hiện nhiều chú nai to lớn với những cặp sừng đồ sộ. Người lái xe, thường là chủ gia đình, la lên: “nhìn những con nai kìa.” Mấy con nai đánh hơi […]

5 LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

5 LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

  Nhà đầu tư đủ điều kiện kiếm được tiền và (hoặc) có tài sản thực giá trị cao. Nhà đầu tư chuyên môn biết đầu tư theo cả hai trường phái “nền tảng” và “kỹ thuật”. Nhà đầu tư lão luyện hiểu rõ đầu tư và pháp luật. Nhà đầu tư bên trong tạo […]

XÂY DỰNG MỘT CÔNG VIỆC KINH DOANH LÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ HIỆN HỮU NHẤT NẾU NHƯ BẠN MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ ĐẦU TƯ GIÀU CÓ

XÂY DỰNG MỘT CÔNG VIỆC KINH DOANH LÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ HIỆN HỮU NHẤT NẾU NHƯ BẠN MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ ĐẦU TƯ GIÀU CÓ

Trong thế giới đầu tư, có 3 loại tài sản cơ bản mà bạn có thể đầu tư. Trong bài Những quy tắc cơ bản về đầu tư, chúng ta đã từng nói đến các loại thu nhập gồm có: thu nhập từ sức lao động, thu nhập thụ động và thu nhập từ danh […]

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHÍNH LÀ TƯ VẤN ĐỜI TƯ. ĐẦU TƯ LÀ MỘT KẾ HOẠCH, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT SẢN PHẨM HAY MỘT KỸ THUẬT

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHÍNH LÀ TƯ VẤN ĐỜI TƯ. ĐẦU TƯ LÀ MỘT KẾ HOẠCH, CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT SẢN PHẨM HAY MỘT KỸ THUẬT

Đầu tư là một kế hoạch, chứ không phải là một kỹ thuật hay một sản phẩm. Đầu tư còn là một kế hoạch rất riêng, rất cá nhân. Bạn có biết tại sao có nhiều kiểu xe ôtô hay xe tải khác nhau không? Đó là vì có nhiều người khác nhau có nhu […]