Hình thức hoạt động

Quỹ đầu tư TriTinInvestment bắt đầu hoạt động vào 1/1/2019.

  • Hình thức hoạt động: Quỹ đầu tư tương hỗ
  • Hình thức góp vốn: Tiền mặt, mỗi cổ phần là 50 triệu đồng, mỗi cổ đông có thể góp nhiều cổ phần
  • Hạng mục đầu tư: nhà phố, đất nền
  • Khu vực đầu tư: nội ô TPHCM
  • Thời hạn đầu tư: trung dài hạn (2-10 năm)
  • Năm tài chính: từ 01/01 đến tháng 31/12 hằng năm
  • Báo cáo kinh doanh: 10/01 hằng năm của năm tài chính mới
  • Thời gian trả lãi: 11/01 đến 15/01 hằng năm của năm tài chính mới
  • Cơ cấu tính lãi:

Vốn -> [Mua -> Bán] n lần -> Lời/Hòa/Lỗ (giữ lại chia vào cuối năm)

Các nhà đầu tư được chia lãi khi đã tham gia vào quỹ từ 1 năm trở lên.

Nhà đầu tư nhận 75% tổng tiền lời (mỗi nhà đầu tư sẽ nhận theo tỉ lệ góp vốn trong 75% này), còn công ty quản lý quỹ (Trí Tín) nhận 25% tổng tiền lời.

  • Hợp đồng góp vốn: mời xem tại đây

 

Tri Tin Investment
Nhận ủy thác vốn Đầu tư nhà đất
Làm tiền của bạn Sinh sôi nảy nở
Tăng trưởng mỗi năm Lợi nhuận gấp đôi
Cho đến gấp tư Lãi suất ngân hàng
Mời bạn liên hệ Trí Tín ngay nhé!