BÁN KÍNH ĐẦU TƯ

BÁN KÍNH ĐẦU TƯ

BÁN KÍNH ĐẦU TƯ (>> Càng lớn; << càng nhỏ)

CBD: Central Business Development – trung tâm kinh doanh của TPHCM, nơi đặt của các trụ sở văn phòng các công ty tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

R >> (R0 -> R4)_ chênh lệch giàu nghèo càng xa và nhìn chung nhu cầu mua bất động sản để ở càng cao.

R <<   _ giá mua cao, giá thuê cao

R >>   _ giá mua thấp, giá thuê thấp

R >>    _ hệ số TM <<: làm mua cho thuê không tốt (hoặc phải chọn bất động sản khu trung tâm của Quận từ R0 đến R2)

Điểm X   _ hệ số TM đạt tốt nhất khi giá mua thấp giá thuê cao

5 năm đến 7 năm tại TPHCM: 2 vùng cách nhau 7km thì sau 5 năm Giá vùng 2 = Giá vùng 1 thời gian trước đó.

R0   _ thanh khoản tốt nhất _ mua sáng bán chiều, thuê sáng cho thuê chiều.

Nguồn: Chuyên gia bất động sản Phan Công Chánh

LỜI MỜI ĐẦU TƯ CÙNG TRI TIN INVEST

Tài sản bỏ tiền vào túi bạn, còn tiêu sản thì lôi tiền ra khỏi túi bạn. Để được giàu có, bạn phải mua tài sản.
Danh mục đầu tư của bạn nên có những bất động sản phát sinh thu nhập. Bởi vì, chúng tạo ra vòng quay tiền mặt ổn định và chúng ta hoàn toàn có cơ hội gia tăng giá trị của chúng.
Mời bạn trở thành nhà đầu tư cùng hợp tác!
https://tritininvest.com/tri-tin-invest-fund/

Bài viết liên quan

TỈ LỆ 4 LOẠI TÀI SẢN THEO ĐỘ TUỔI VÀ THU NHẬP HÀNG THÁNG

Các bạn chú ý là tỷ lệ tài sản này thể hiện quan điểm cá nhân của mình....

Tiếp tục đọc

BẢY CẤP BẬC ĐẦU TƯ (PHẦN II)

Bảy cấp bậc đầu tư được Robert T.Kiyosaki chỉnh sửa nội dung phù hợp với...

Tiếp tục đọc

BẢY CẤP BẬC ĐẦU TƯ (PHẦN I)

Bảy cấp bậc đầu tư được Robert T.Kiyosaki chỉnh sửa nội dung phù hợp với...

Tiếp tục đọc

Tham gia thảo luận