LẠM PHÁT HAY ẢO GIÁC VỀ ĐỒNG TIỀN

LẠM PHÁT HAY ẢO GIÁC VỀ ĐỒNG TIỀN

Lạm phát? Ai quan tâm đến cái đó cơ chứ? Có một lý do khiến các nhà đầu tư đã bỏ qua tầm quan trọng của lạm phát: đó là cái mà các nhà tâm lý gọi là “ảo giác về đồng tiền”. Nếu bạn nhận được mức tăng lương 5% một năm trong khi […]

BAO NHIÊU % TÀI SẢN CHO ĐẦU CƠ LÀ PHÙ HỢP?

BAO NHIÊU % TÀI SẢN CHO ĐẦU CƠ LÀ PHÙ HỢP?

Tất cả các công thức đầu cơ đều có chung một vài tính chất – Thật là nhanh! Thật là dễ! Chẳng mất gì cả! Bạn phải coi sự đầu cơ giống như những người đánh bạc kỳ cựu chuẩn bị chuyến đi của mình tới sòng bạc: Bạn không bao giờ được đánh lừa […]

KHÔNG AN TOÀN VỚI TỐC ĐỘ CAO

KHÔNG AN TOÀN VỚI TỐC ĐỘ CAO

Bị lẫn lộn giữa đầu tư với đầu cơ luôn là một sai lầm. “Hoạt động đầu tư là hoạt động dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, hứa hẹn sự an toàn của vốn và mang lại một phần lãi thỏa đáng. Các hoạt động không đáp ứng được các yêu cầu đó là […]

LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH VÀ LÃI SUẤT THAY ĐỔI

LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH VÀ LÃI SUẤT THAY ĐỔI

Với một khoản thế chấp có lãi suất cố định, các khoản tiền phải trả sẽ bắt đầu từ ngày bạn nhận khoản thế chấp cho đến khi nó đáo hạn. Bạn không biết khoản tiền trả của mình sẽ như thế nào nếu đó là một khoản thế chấp có tỷ lệ lãi suất […]